กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินโครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ และทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และแบบตอบ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแปที่เคารพทุกท่าน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแป ในวันศุกร …

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแปที่เคารพทุกท่าน

ประกาศจากโรงเรียนบ้านกุมแปแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง …

อ่านเพิ่มเติม

เชิญผู้ปกครองรับเงินค่าอาหารกลางวัน นมและพบครูประจำชั้น ครูประจำวิชา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล

  ครูช่วยกันวาดภาพระบายสีอาคารอนุบาลใหม่ เพื่ …

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่อนพิบูลย์ มอบต้นไม้ให้กับโรงเรียน

ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกุมแป ขอข …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

รายงานการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโ …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกหนังสือและแจกอุป …

อ่านเพิ่มเติม