webmaster

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครระดับชั้นอนุบา …

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ …

อ่านเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกุมแปและคณะ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการปรับปรุง ตกแต่ง และมอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกุมแป

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2 …

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 …

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านกุมแป

วันที่ 27 มกราคม 2563 (เวลา 09 …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 29 ธันวาคม 2563

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใ …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมนักเรียนทำกระทง 11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมนักเรียนทำกระทง 11 พฤศจ …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดกุมแป และ สำนักสงฆ์ลานช้าง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 15 …

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียนและภัยคุกคามรูปแบบใหม่

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมค่า …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมกีฬาสี จามจุรีเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562

กิจกรรมกีฬาสี จามจุรีเกมส์ ประ …

อ่านเพิ่มเติม