กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนต่าง ๆ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนต่าง ๆ

ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกุมแป ขอขอบคุณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เป็นอย่างสูงที่มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนบ้านกุมแปอย่างต่อเนื่องทุกปี

About webmaster