กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / ข้อมูลข่าวสารจาก สพฐ.

ข้อมูลข่าวสารจาก สพฐ.

การประเมินโครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ และทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และแบบตอบ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม 28 มิถุนายน 2564 เป็น 12 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม