กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนต่าง ๆ

ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกุมแป ขอข …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล

  ครูช่วยกันวาดภาพระบายสีอาคารอนุบาลใหม่ เพื่ …

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่อนพิบูลย์ มอบต้นไม้ให้กับโรงเรียน

ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกุมแป ขอข …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

รายงานการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโ …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกหนังสือและแจกอุป …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3 และ 6 (RT, NT และ O-NET)

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาช …

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านกุม …

อ่านเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกุมแปและคณะ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการปรับปรุง ตกแต่ง และมอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกุมแป

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอาภรณ์ เทพนิม …

อ่านเพิ่มเติม