กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแปที่เคารพทุกท่าน

แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแปที่เคารพทุกท่าน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแป ในวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 ให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอาหารกลางวัน ตามรายละเอียดดั้งนี้

ชั้น อ.1 – อ.3 เวลา 09.00-10.00 น.
ชั้น ป.1 – ป.3 เวลา 10.30-12.00 น.
ชั้น ป.4 – ป.6 เวลา 13.00-14.00 น.

About webmaster