กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล

  ครูช่วยกันวาดภาพระบายสีอาคารอนุบาลใหม่ เพื่อสร้างงบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

About webmaster