กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกหนังสือและแจกอุปกรณ์การเรียน โดยแบ่งการประชุมออกเป็นระดับชั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นอนุบาล 1 -3
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -3
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

About webmaster