กิจกรรมน่าสนใจ
หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2654

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2654

ประกาศโรงเรียนบ้านกุมแป
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านกุมแป ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
โรงเรียนยังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านทาง QR Code
หรือ ทางเว็บไซต์ https://forms.gle/nD49Dxiy1DhDFoBb9
รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านกุมแป

About webmaster