หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครระดับชั้นอนุบาล 1-3
 ดาวน์โหลดใบสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมชม ร่วมเชียร์ กีฬาสี จามจุรีเกมส์ ประจำปี 2562

ร่วมชมร่วมเชียร …