หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านกุมแปนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพ.ศ. 2563 (ปีที่ 15) ณ โรงเรียนบ้านบางน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนได้กล้าแสดงออกในเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์ โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่าง ๆ นอกจากนี้ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนตระพังพิทยาคม โดยมีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

กิจกรรมโรงเรียน

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกุมแปและคณะ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการปรับปรุง ตกแต่ง และมอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกุมแป

วันอาทิตย์ ที่ …