หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกุมแปและคณะ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการปรับปรุง ตกแต่ง และมอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกุมแป

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกุมแปและคณะ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการปรับปรุง ตกแต่ง และมอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกุมแป

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอาภรณ์ เทพนิมิตร์ คุณเพ็ญศรี เทพนิมิตร์ คุณจุรี เทพนิมิตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกุมแปและคณะ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการปรับปรุง ตกแต่ง และมอบหนังสือแก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกุมแป พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านกุมแป

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …