หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 29 ธันวาคม 2563

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 29 ธันวาคม 2563

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 29 ธันวาคม 2563

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …