หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดกุมแป และ สำนักสงฆ์ลานช้าง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดกุมแป และ สำนักสงฆ์ลานช้าง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดกุมแป และ สำนักสงฆ์ลานช้าง

 

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …