หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียนและภัยคุกคามรูปแบบใหม่

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียนและภัยคุกคามรูปแบบใหม่

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตพิชิตภัยในวัยเรียนและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …