หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมกีฬาสี จามจุรีเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562

กิจกรรมกีฬาสี จามจุรีเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562

กิจกรรมกีฬาสี จามจุรีเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุมแป

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …