กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ” ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ” วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ” ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ” วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลชะอวด

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …