หน้าแรก / กิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรม “5 รั้ว ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

กิจกรรม “5 รั้ว ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

กิจกรรม ” ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านกุมแป วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2562
โดยทางโรงเรียนบ้านกุมแปได้ เชิญชวนผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และชุมชน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากร mobile team จากศูนย์อำนวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จ.นครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …