พิธีไหว้ครูประจำปี 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครูประจำปี 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรม “OPEN HOUSE เปิดประตู…สู่ตระพังพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ …