หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนบ้านกุมแป เรื่อง ปิดเรียนเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านกุมแป เรื่อง ปิดเรียนเหตุพิเศษ


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งเตือนภัย เรื่อง พายุปาบึก ในช่วงวันที่   ๓-๕  มกราคม ๒๕๖๒   ทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก พร้อมกับมีลมแรง ซึ่งมีผลกระทบในบริเวณกว้าง และจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับผลกระทบโดยตรงในสถานการณ์นี้ ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิต  ทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักเรียน
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน  โรงเรียนบ้านกุมแป  จึงขอประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเหตุพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๔  มกราคม ๒๕๖๒   เป็นเวลา ๑ วัน โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา
ดาวน์โหลดประกาศ

กิจกรรมโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัค …